top of page
linked_background3.png

Externí data jako služba

💪 Pokrytí všech rejstříků, řešení změn, chyb a průběžné rozšiřování
         upgrady jsou součástí služby např. poskytnutí dat z nových zdrojů, nápočet charakteristik atp., 

🤖 Automatizovaná extrakce dat z dokumentů
        a také poskytnutí kompletního obsahu a metadat s využitím state of art OCR Google Document AI

🧐 Analytické prostředí přímo v cloudu a přístup pomocí vlastních BI/DSC nástrojů
         BigQuery SQL konzole, Google Data Studio, JupyterLab, přístup přes Power BI a další

⏰ Rychlá a jednoduchá integrace
        okamžitý přístup do cloudu, vystavení extractů v řádu jednotek dnů

🧭 Uživatelská aplikace
       360, NewsFeed, Lookalike a další, přístupy v rámci Extera předplatného

📦 Externí data jako služba 
        ad-hoc/pravidelné získávání (např. web scrapping) a dodávka dat, která nejsou součástí licence Extera

🙋‍♂️ Efektivní konzultace a podpora
          vysoká úroveň DQ&MDM, data katalog a hluboká znalost dat a možností jejich využití v týmu  


💰 Nákladově efektivní řešení 
       cena licence Extera (cloud (10x), denní extracty, aplikace (10x), support (5MD)) < náklady na 0,5 interní FTE

Extera

Extera je datový sklad v cloudu, do kterého jsou denně zpracovávána data z otevřených a veřejně přístupných datových zdrojů.
Jako v každém správném datovém skladu je v Extera důraz kladen na organizaci dat s ohledem na orientaci na subjekt, kvalitu dat a kvalitu metadat v data katalogu, abychom mohli poskytnout jediný důvěryhodný zdroj pravdy pro všechny.
Uživatelé díky těmto vlastnostem mohou řešit aktuální analytické úlohy v rekordním čase a to pomocí SQL konzole, svého oblíbeného BI/DS nástroje, nebo přímo v DWH své organizace po integraci dat z Extera. 
Extera poskytuje také rozhraní pro rychlé vyhledávání a integraci aplikací v online režimu.  

extera_nexus.png

Využití externích dat

Nejčastěji zákazníci začínají s externími daty v oblasti předcházení rizika. Chrání se tak v obchodním styku s partnery, u kterých existují signály o problémech.

Plynule navazuje oblast kvality dat ve vlastních informačních systémech a zpracování informací o změnách subjektů v portfoliu zákazníka a zajištění reakce na tyto změny.

Nejzajímavější oblastí je ale bezesporu využití těchto dat při hledání nových obchodních příležitostí. Ať už samostatně, či v propojení s interními daty zákazníka, představují externí data bezednou studnu potenciálu a je jen na Vás, jestli tento potenciál přetvoříte ve svou konkurenční výhodu, nebo to udělají jiní,

 

promo_diagrams-360.png

Datová kvalita

extera_dq_diagram.png
dq_gif_209x302.gif

V informačních systémech podniků se hojně vyskytují data o ekonomických subjektech (jako zákazníci, dodavatelé, konkurenti, zaměstnanci, ...). Kvalita podporovaných procesů a přijímaných rozhodnutí přímo závisí na kvalitě těchto dat.

Zákazníci si obvykle pomocí Extery nejprve svá data opraví, aby odpovídala aktuálním hodnotám v rejstřících.

Následně začnou odebírat informace o změnách subjektů a zajistí jejich propagaci do systémů a procesů. V Extera se pro ekonomické subjekty sleduje a vyhodnocuje aktuálně více než 100 událostí a 35 z nich přímo souvisí s řízením kvality dat.

Jedná se například o změny všech identifikačních údajů, jak samotného subjektu, tak jeho vnitřního uspořádání (provozovny, pobočky, eshopy), statutárů a způsobu jednání, majetkového provázání včetně složení ekonomicky spjatých skupin a konečného vlastníka, samozřejmostí je sledování vzniku, přerušení a zániku podnikání samotného, souvisejících živností, či DPH registrace, stejně jako sledování událostí, které indikují, že má podnikání problémy.

Optima v oblasti datové kvality a souvisejících značných úspor pak zákazníci dosáhnou, pokud zpracování těchto událostí automatizují a proaktivně zajišťují kvalitu v procesech, které pořizují a editují data pomocí služeb, které přímo přistupují přímo k aktuálním datům v Extera a pomáhají uživatelům s dohledáním subjektů a předvyplněním všech potřebných údajů.

Hledání a ověřování obchodních příležitostí

Extera se v rukou analytiků stává nástrojem, který zásadním způsobem zkracuje čas, který potřebují na to, aby vyhodnotili potenciál aktuálních obchodních příležitosti, nebo našli nějaké nové. Nejen, že mají k dispozici data v nejvyšší kvalitě a ready to use struktuře, navíc jsou součástí Extera i chytré moduly, které za ně dopředu řeší problémy, na které by po své cestě narazili a na nichž by zbytečně ztratili hodně energie.

Jedním z těchto problémů je hledání ekonomicky propojených skupin dle různých pravidel a dohledání konečného vlastníka firmy. MindForce Synapse to řeší za vás a výstup denního výpočtu je k dispozici v Extera. Jiným obvyklým problémem je nalezení firem, které jsou podobné vašemu portfoliu zákazníků/dodavatelů/vám? Toto řeší modul MindForce Lookalike a podívat se na podobné firmy je možné v Extera hned z několika pohledů. Jiným příkladem může být zpracování dokumentů pomocí OCR založeného na pokročilé umělé inteligenci a poskytnutí těchto výstupů pro extrakci dat do Extera komponentou MindForce Aegis.  

 

Use casů, které je možné řešit pomocí Extera "out of the box" je mnoho, zde je několik příkladů:

- míříte na nově založené společnosti - asi nebudete chtít oslovovat firmy, které jsou připravené na klíč k prodeji, ale ještě nejsou prodané. Zároveň budete chtít vědět o těch, co už se prezentují na internetu, ať už tím, že si udělali web, nebo se zaregistrovali do některého z katalogů

- chcete nabídnout své produkty a služby menším podnikům s potenciálem růstu, sledujte indikátory jako registrace k DPH, přihlášení prvního vozidla, ochranné známky, či získání dotace

- zacilte na firmy podle toho, jaké produkty produkty a služby nabízejí, ne podle statistické klasifikace činností

 - zjistěte si o středních a velkých firmách, či institucích státní správy a samosprávy maximum informací, než za nimi vyrazíte na jednání. Víte kde všude mají provozovny, pobočky a jestli vlastní budovy, ve kterých jsou tyto umístěné? Jaké jsou oblíbené značky ve flotile, které významné smlouvy uzavřely, či  jaké tendry vyhrály v poslední době? Bylo něco z toho v médiích? Proběhly nějaké zásadní personální změny v rámci ECG a jaká byla finanční kondice společností v posledních letech?  Podívejte se na tyto a další informace, ke kterým se s pomocí Extera jednoduše dostanete. Zvýšíte tím šance na úspěch vašeho jednání.

Pokud vás zajímá víc, neváhejte nás kontaktovat.

promo_diagrams-oportunity.png
bottom of page