top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraŠtěpán Vácha

Podnikání v ČR v roce 2020 v datech 

V klíčových makro datech se COVIDem řízený rok projevil rekordním poklesem HDP - podle předběžného odhadu ČSÚ asi o 5,6%, nezaměstnaných bylo meziročně podle MPSV v lednu 2021 asi o 79 tisíc než loni, míra nezaměstnanosti vzrostla meziročně o 1,2% na 4,3%. Podle předběžných dat ČSÚ zemřelo v roce 2020 přes 129 tisíc lidí, což je asi o 17 tisíc víc, než v roce 2019. Bezprecedentní nárůst nastal až v posledních 11 loňských týdnech. Předtím počty úmrtí odpovídaly dlouhodobému průměru.


Jaká jiná čísla byla v roce 2020 pozoruhodná? Pojďme se společně podívat na data z otevřených datových zdrojů, která nejsou v agregované podobě běžně dostupná, a zjistit, jak moc se minulý rok vymykal.


Vznik, problémy, přerušení, zánik

To jsou názvy sledovatelných kategorií. Když nový ekonomický subjekt vznikne, ať už jako společnost, nebo jako samostatný podnikatel, je zatím nějaký nápad. Občas je to skvělý nápad, který uspěje. V opačném případě ale spadne do některé ze zbylých kategorií.

Vznik, přerušení a zánik jde sledovat především v datech Veřejného rejstříku MSČR(OR), Registru živnostenského podnikání MPOČR (RŽP) a Registru ekonomických subjektů ČSÚ (RES). Problémy prosáknou do dat přes Insolvenční rejstřík MSČR (ISIR).

Co se vzniku nových společností a zahájení samostatného podnikání týká, je rok 2020 slabý zejména v počtu nově vzniklých společností, samostatné podnikání zahájilo podobné množství lidí jako v roce 2018. Obě loňské vlny pandemie i pozitivně naladěné léto jsou z grafu jasně vidět:

V lednu 2021 zahájilo podnikání 2819 společností a 5824 podnikatelů - asi o 16% méně než loni.


Pozn.: uváděná čísla nebudou zcela odpovídat číslům, která ohledně vzniku společností zveřejňují jiní analytici, či analytické společnosti. Důvodem je především to, že zde mezi společnosti počítáme i jiné formy podnikání než obchodní společnosti (například počítáme i jedinou loni nově vzniklou církev - Společenství budhismu v ČR) a výsledek očišťujeme o firmy připravované pro prodej na klíč a doplňujeme o prodané firmy na klíč


Počet podnikatelů a společností, které poprvé na své cestě čelili problémům v podobě pozice dlužníka v insolvenčním řízení nebylo v roce 2020 rozhodně tolik, kolik by jeden čekal. Možná tomu pomohl Lex Covid, možná kompenzace z rozpočtů - na přelomu roku bylo jen z programu ANTIVIRUS podpořeno podle MPSV téměř 25% všech pracovních míst v soukromé sféře. Pro mnohé z těchto dlužníků to byl ale začátek konce.

Důvodů, proč podnikatel přeruší, či rovnou ukončí podnikání může být mnoho. Ať už se podnikatel rozhodne své podnikání přerušit, či úplně ukončit, je jasné, že si bude muset své příjmy obstarat jinde - jako zaměstnanec, nebo příjemce nějakého typu důchodu/podpory ze strany státu. To samé platí i pro malé společnosti, kde jsou často jedinými zaměstnanci majitelé a statutáři společnosti.

V tomto ohledu byl uplynulý rok rekordní a počet aktivních podnikatelů se loni snížil asi o 45 tisíc. Co se společností týká, přes 17 tisíc jich zaniklo bez právních nástupců, v naprosté většině se jednalo o malé firmy s ročním obratem do 1 mil. Kč. Zároveň nikoho nepřekvapí, že čelní příčky žebříčku, pokud počty srovnáme podle činnosti, vede stravování následované maloobchody, pronájmem nemovitostí, službami kadeřnictví a kosmetiky a dalšími činnostmi, kde je svoboda podnikání významně omezena.

Zcela se pak vymykají lednová čísla, kdy přestalo podnikat přes 25 tisíc podnikatelů. Možná ale plánují někdy v budoucnu pokračovat, protože 23 tisíc z nich své podnikání pouze přerušilo. Pokud odečteme ty, co podnikání zahájili, tak se počet aktivních podnikatelů v ČR jen za leden snížil asi o 19 tisíc.


Úspěch

I přes ztížené podmínky mnoho nápadů loni uspělo. Znakem úspěšného nápadu může být registrace duševního vlastnictví - ochranné známky, patentu, či průmyslového, nebo užitného vzoru.

Celkový počet registrací duševního vlastnictví společnostmi a podnikateli klesl podle dat ÚPV oproti toku 2019 asi o 500 a tedy necelých 10%. Nejméně za dlouhou dobu bylo bohužel společností a podnikatelů, kteří provedli svou první registraci, těch bylo loni celkem asi 1550, o 200 méně než v roce 2019.


Jiným znakem úspěchu podnikání může být pořízení nového vozidla. Celkově bylo loni registrováno podle dat MDČR méně než 500 tis. vozidel a oproti roku 2019 se jedná o 15% pokles. Společností a podnikatelů, kteří si v roce 2020 pořídili své první vozidlo bylo jen něco přes 24 tis., téměř o 30% méně než v předchozím roce. Nejoblíbenějším výrobcem zůstala ŠKODA, jejich vozidel se loni registrovalo v ČR téměř 110 tisíc. Nových jich bylo skoro 75 tisíc, což je asi 11 tis. méně než loni či předloni.

Leden 2021 je co do počtu nově registrovaných automobilů také velmi slabý - pouze 32 121 registrovaných vozidel. V tomto případě je ale možné, že číslo je zkreslené nižší poskytovanou kapacitou příslušných úřadů, kde čekací doba na objednání dosahuje několika týdnů a registrace se tak v čase posouvají.


Příště se můžeme podívat třeba na to, jak to loni bylo s veřejnými zakázkami, dotacemi, spotřebou veřejného sektoru a s rozpočty státní správy a samosprávy. Nebo mi napište, jaká data by zajímala vás 😉.


Díky, že jste post dočetli až sem! Jestli vás čísla zaujala, můžeme zpřístupnit měsíčně aktualizovaný dashboard nad MindForce Extera, s pomocí kterého lze přehledně sledovat, jak se podnikání v ČR daří 👍.

262 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page